İletişim Telefonlarımız

Ofis:0252 284 5439

Cep:0534 207 1789

                                                                              SAKLIKENT TLOS                              

Not:Bu sitede yer alan resim ve yazılanlar bilgi amaçlıdır.Pirci Turizm Emlak-Araç Kiralama-İnşaat tarafından Aşağıda yazılanlar bilgi paylaşım amaçlı olarak yazılmıştır Firmamızın yapılan gezilerle veya yapılacak gezilerle herhangibi alakası yoktur firmamız sadece villa ve daire kiralama işleri yapmaktadır.

SAKLIKENT

Muğla ili Fethiye ilçesinde, körfezin doğusundaki Saklıkent Kanyonu, Eşen Çayı vadisinin kuzey-güney yönünde Akdeniz’e kadar uzanan bir çöküntü alanıdır. Kanyonun doğusunda Eşen Çayı ile aynı yönde uzanan 3024 m. yüksekliğinde Akdağ bulunmaktadır. Bu dağın batı etekleri kırık hatlarla (fay) kesilmiştir. Bu büyük kırıklar 2000 m. üzerinde kalınlığı olan Akdağ kireç taşlarını parçalayarak Saklıkent Kanyonunu meydana getirmiştir. Bu kütleler Kayadibi Köyü yakınlarında yaklaşık 400-500 m. yükseklikte ve kilometrelerce uzunlukta dik bir duvar görünümünde uzanmaktadır. Kanyonun içerisinde Eşen Çayı’nın kollarından Karaçay akmaktadır.Karaçay kanyonunu 1988 yılında ilk bulan ve isimlendiren Kayadibi Köyü’nde yaşayan bir kişidir.

Muğla ile Antalya illeri arasındaki doğal sınırı oluşturan Saklıkent kanyonu Fethiye’ye 60 km. uzaklıktadır. Günümüzde turizme açılmış olup, yurt içi ve yurt dışında kısa sürede ün yapmıştır. Kanyona sol yamaçtaki kayalara açılan deliklere bağlanmış tahta bir iskeleden yürünerek girilmektedir. Yaklaşık 100 m. uzunluğundaki iskelenin bitiminde büyük gürültü ile akan suyun soğuk esintisi ile karşılaşılmaktadır. Bu bölüm kanyonun 50-60 m. genişliğinde en geniş bölümüdür. Bunun ilerisinde vadi tabanından 2-3 m. yükseklikte incir ağaçları ile kaplı bir alana gelinmektedir. Düzlüğün arkasında ise yamaçlardan küçük çağlayanlar halinde sular akmaktadır. Kanyonun yamaçlarında birbirlerinden farklı yüksekliklerde yirmiye yakın irili ufaklı mağara bulunmaktadır. Bu mağaralarda sağ yamaçtaki büyük mağara 150. m uzunluğunda dar bir galeri şeklindedir. Sol yamaçtaki bir mağaradan 50 m uzunluğunda dar bir galeriye girilmektedir.

Kanyondaki bütün mağara ağızlarında yoğunlaşan kırık ve çatlaklar görülmektedir. Bunun da nedeni karstik yeraltı su sisteminin bu tür oluşumlarda kolayca gelişmesindendir.

Saklıkent Kanyonu 9 km. uzunluğunda olup, ağız kesiminde, birbirine yakın çıkışlar yapan kaynak uları, kanyonun ağzında ırmak oluşturacak büyüklüğe ulaşmaktadır. Kanyonun kireçtaşından oluşan yüzeyleri ve tabanı cilalanmış gibi kaygan yüzeyler oluşturmaktadır.

Fethiye’ye 45 km mesafedeki Kayadibi Köyü yakınındaki Saklıkent’e özel araçlarla veya Seyahat acentelerinin düzenlediği turlarla gidilebilir

Not:Firmamız Villa Ve daire kiralama işleri yapmaktadır saklıkente herhangibi gezi ve tur yapmamaktadır bu sayfadaki bilgiler  cevremizi tanıyabilmemiz amacında yazılmış bilgilerdir lütfen saklıkent gezileri için herhangibi talepte bulunmayın.

TLOS

Lykia Tarihi'nin en eski ve güçlü şehirlerinden biri olan Tlos, Xanthos vadisinde yer alır. Saklıkent'ten'den arabayla 15 dakika kadar sürmektedir. Ayrıca günübirlik servisler de yapılmaktadır.

Hitit tabletlerinde MÖ 14. yy 'da Dalawa (Talawa, Tlos) adlı bir şehirden bahsedilir. Tlos, Xanthos ve Pınara şehirlerinde yaşayan insanlar kendilerini "Tremilae'nin çocukları" olarak benimserler ve Tremile ve nymph Praxidike'nin birleşmesi sonucu oluşan nesilden geldiklerini belirtirler. Bu ve burada MÖ 2000 'ne tarihlenen bronzdan yapılmış bir balta bulunması, Tlos şehrinin uzun bir geçmişe sahip olduğunu gösterir.

Kentin tarihinin I. binin ilk yarısına ait kısmı hakkında fazla bilgimiz yoktur. MÖ 7. yy'da Lykia'nın egemenliğine girdiği sanılır. MÖ 6. yy'da Persler tarafından işgali sırasında Harpagos tarafından zaptedilir, aynı zamanda zaptedilen Xanthos'un tahrib edilmesine rağmen Tlos'a zarar verilmemiştir

MÖ 4.yy'ın ilk yarısında Limyra Beyi Perikles tarafından kontrol edilmek istendiği bilinir ancak Telmessus'un karşı çıkmasıyla kent Perikles'in hakimiyeti altına girmez.. Aynı tarihlerde Halikarnassos'un satrabı Mousoles ve ardılı Artemisia ve Piksodaros zamanında Lykia bölgesinin kuzeybatısı Halikarnassos satraplığı kontrolündedir.

Şehir İskenderin Asya seferi ile Pers egemenliğinden kurtulur. MÖ 287'de kısa süreli olarak Seleukos Krallığının yönetimine giren Tlos, 280'lerde Ptolemaios Krallığı tarafından alınır. MÖ 190-187 yılları arasında Seleukosların bölgeye tekrar gelmesiyle Magnesia Savaşı olmuş ve sonraki Apameia Barışıyla Tlos Rhodos kontrolüne girmiştir. Rhodos yönetiminin ağırlığı ve baskısı yüzünden Telmessus'un önderliğinde Karia ve Lykia şehirleri Roma senatosuna şikayette bulunmuş ve Tlos Rhodos egemenliğinden kurtulmuştur.

MÖ 2. yy'ın ortalarında Xanthos'un önderlik ettiği Pınara, Patara ve Myra'nın da olduğu bir Lykia birliği kurulmuştur. Tlos, Likya Birliğinde üç oy hakkına sahip altı Lykia şehrinden biri olmuştur. Bundan sonra, kurulmuş olan birliğe rağmen Tlos ve tüm Batı Anadolu şehirleri Roma Senatosu kararıyla Bergama Krallığına bırakılmıştır.

MÖ 1. yy'da I. Pax Romana Döneminde şehirde imar faaliyetlerine ağırlık verilir. MS 141 yılındaki depremden sonra Rhodiapolisli Opiamonas, Rhodiapolis'teki kitabelere göre Tlos'ta bir hamam, iki tapınak yaptırmış ve tiyaroyu onartıp şehre para yardımında bulunmuştur.Başka bir Lykia'lı zengin olan Oenianda'lı Licinnius Langus şehre 50000 denar bağışlamıştır. Daha sonra Bizans döneminde de çeşitli imar faaliyetleri gören Tlos bu zamana kadar iki büyük depremle zarar görmüştür.

MS 19. yy 'a ait akropolün üstündeki son kalıntılar ise Osmanlı'nın zaafından yararlanıp bölgeden haraç toplayan Kanlı Ali Ağa isimli bir derebeyinin kalesine aittir.

 

 

Pirci Villa Daire Kiralama İletişim Bilgilerimiz Dalyan Mahallesi Atatürk Bulvarı No:29/B Ortaca Muğla Telefon: +90 252 284 5439 - Cep: +90 534 207 1789